Μάρτιος στην Travelplanet24.

Μετά την ανακοίνωση του Posterous, ότι λόγω της εξαγοράς του από το Twitter, θα κλείσει στις 30 απριλίου, προσπαθώ να προλάβω να γράψω ακόμα μερικ…

No Comment Random Stuff Continue