Μία συνέντευξη για το Usability στο e-commerce

Πρόσφατα ξεκίνησα να διαβάζω το βιβλίο του Chris Goward με τίτλο “You should test that!“. Ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο μιλάει για τεχνικές και τα βήματα για να υλοποιήσεις ένα πετυχημένο  Conversion Optimization Action Plan. Μία ελάχιστη αλλαγή στο usability ενός…